Bra integrationslösning

Letar du efter en bra integrationslösning för ditt företag? I så fall har jag ett litet tips till dig. Blue integrator är en modern integrationsmotor som kopplar samman alla dina IT-system på ett smart sätt.

Blue Integrator samlar företagets system

Med Blue Integrator får du ett system som samlar all information och sköter flödena in och ut ur ditt företag. Blue Integrator kan hålla samman olika delsystem och hantera stora informationsmängder. Detta ger snabbare ledtider och mindre manuellt arbete. Felen blir också färre.

Blue Integrator i en e-handelsverksamhet

Om du driver en e-handel på ett modernt och effektivt sätt så har du flera olika system för att hantera allt från kunder och produkter till transporter. För att den dagliga verksamheten ska fungera måste dessa system kunna samarbeta. Om du använder Blue Integrator integrationsmotor kan alla system jobba gemensamt med integrationsmotorn som spindeln i nätet.

Du kan hantera informationen inom företagets system på ett säkert och resurssparande sätt. Men du kan också koppla in externa system så att t ex leveransinformationen går direkt till en logistikpartner utan att du behöver göra något manuellt arbete.

Detta sparar givetvis en massa tid och felaktigheterna blir färre. Detta kommer både dig och dina kunder till godo. Kunden får sin leverans snabbare och risken att det blir fel är mycket mindre. Så vill du ha nöjda kunder och själv få tid till att utveckla ditt företag ska du absolut satsa på en integrationsmotor.

Installation av Blue Integrator

Du kommer behöva hjälp med att installera integrationsmotorn, men installationen blir billigare och lättare än om du skulle direktintegrera samtliga system med varandra. Dessutom behöver du inte göra om kopplingarna när nya system tillkommer eller gamla plockas bort.

Du får proffsig hjälp av konsulterna på Blue Integrator, både när det gäller planeringen av arbetet och själva installationen.